โครโมโซม เพศ ชาย เป็น อย่างไร?

ปกติแล้วเพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็นโครโมโซม X สองแท่ง (หรือ XX) ส่วนเพศชายมีโครโมโซม X หนึ่งแท่งและโครโมโซม Y หนึ่งแท่ง (หรือ XY) ทารกจะได้รับโครโมโซม X หนึ่งแท่งจากแม่และ X หรือ Y จากพ่อ หากได้รับโครโมโซม Y (XY) ลูกก็จะเป็นชาย แต่หากได้รับโครโมโซม X มาจากพ่อ (XX) ลูกก็จะเป็นหญิง
1. โครโมโซมร่างกาย มี 44 แท่ง หรือ 22 คู่ เพศชายหรือเพศหญิงมีโครโมโซมร่างกายเหมือนกัน 2. โครโมโซมเพศ มี 2 แท่ง หรือ 1 คู่ ในเพศชายเป็น XY เพศหญิงเป็น XX ดังนั้นโครโมโซมเพศชายเป็น 44+XY โครโมโซมเพศหญิงเป็น 44+XX

Leave a Reply

Your email address will not be published.