อาการ รู มา ต อย เป็น อย่างไร?

โรครูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญงอกงามของเยื่อบุข้ออย่างมาก เยื่อบุข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อในที่สุด โรคนี้มิได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่น ๆ อีก เช่น ตา ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น
อาการของโรคข้อรูมาตอยด์ เป็นโรคภูมิต้านตนเองเรื้อรัง อาการที่พบบ่อยที่สุด คือบวมและปวดตามแขนขาและข้อต่อ บางครั้งแม้แต่ข้อต่อกระดูกหู และข้อต่อในลำคอที่ใช้ทำเสียง ก็จะรู้สึกเจ็บปวด มีอาการเจ็บปวดอย่างเป็นระบบ โรคสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ แต่โดยการเปรียบเทียบ โรคนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าในวัย 40 ถึง 60 ปี และอุบัติการณ์ของผู้หญิง มีมากกว่าผู้ชายถึง 3 เท่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.