รถ แบค โฮ กับรถแม็คโคร ต่าง กัน อย่างไร?

รถแบคโฮนั้นจริงๆ แล้วยังมีอีกหลายต่อหลายท่านที่มักจะเรียกชื่อมันว่า รถแบคโค รถแมคโค รถแม็คโคร หรือชื่ออื่นๆ ที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกัน ซึ่งการเรียกรถแบคโฮนั้นเป็นการเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เขียนว่า Backhoe ซึ่งมันก็มาจากคำว่า Back ที่แปลว่าด้านหลัง และ Hoe ที่แปลว่าจอบหรือเสียมหรือขุด และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็หมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.