โลก มี ลักษณะ อย่างไร?

โลก มีรูปร่างเป็นทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนอยู่เล็กน้อยพื้นผิวโลกมีลักษณะแตกต่างกัน มีทั้งพื้นดิน พื้นน้ำ ภูเขา และป่าทึบ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำมีมากที่สุดประมาณ 3 ใน 4 ส่วน หรือ 71 % ของพื้นผิวโลก และเป็นพื้นดินประมาณ 1 ใน 4 หรือ 29 % ของพื้นผิวโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.