การ ต่อ แบบ ส ตา ร์ เดลต้า ต่าง กัน อย่างไร?

การต่อแบบสตาร์ Y แรงดันที่ตกคร่อมขดลวดแต่ละขด = 220VAC การต่อแบบเดลต้า △ แรงดันที่ตกคร่อมขดลวดแต่ละขด = 380VAC ส่วน คำถาม เรื่องการต่อ ฮีตเตอร์ (Heater) จาก Y → △ (แบบสตาร์ เป็นเดลต้า) สามารถต่อได้หรือไม่และจะมีผลอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.