ก่อน จะ ฉีด วัคซีน ต้อง เตรียมตัว อย่างไร?

ก่อนฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหาร และยารักษาโรคประจำตัวให้เรียบร้อย ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนี้

  • โรคเบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • หัวใจ
  • อัมพฤกษ์ และอัมพาต
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.