รู้ ได้ อย่างไร ว่า ไข่ ไม่ ตก?

ภาวะไข่ไม่ตกคืออะไร? ภาวะไข่ไม่ตก (Anovulation) หมายถึง การที่ขาดฮอร์โมน progesterone การตกไข่ ไป การตกไข่ (Ovulation) คือ การที่รังไข่มีการปล่อยไข่ออกมา โดยจะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ตามกระบวนการหากการตกไข่นั้นไม่ปกติ. แต่ว่าไม่ได้ขาดหายไปเลยจะเรียกภาวะนี้ว่า ภาวะตกไข่น้อย (Oligoovulation) ทั้งภาวะไข่ไม่ตกหรือภาวะตกไข่น้อย
โดยปกติแล้ว ผู้หญิงที่มีภาวะไข่ไม่ตกจะมีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอหรือเลวร้ายที่สุดอาจจะไม่มีประจำเดือนเลย หากรอบเดือนของคุณน้อยกว่า 21 วัน หรือมากกว่า 36 วัน นั้นอาจจะหมายถึงคุณมีภาวะตกไข่ผิดปกติ หรือหากรอบเดือนของคุณอยู่ในช่วง 21-36 วัน โดยที่ในแต่ละรอบเดือนนั้นไม่สม่ำเสมอ ก็เป็นอีกสัญญาณบอกถึงว่าคุณอาจจะมีภาวะตกไข่ผิด
ภาวะไข่ไม่ตก หรือไม่ตกไข่ (Anovulation) เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของภาวะมีบุตรยาก สตรีที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการพัฒนาของไข่และการตกไข่ มักจะมีรอบประจำเดือนที่ไม่ปกติ หากรอบเดือนน้อยกว่า 21 วัน หรือมากกว่า 36 วันนั้นอาจจะหมายถึงการมีภาวะตกไข่ผิดปกติ หรือหากรอบเดือนอยู่ในช่วง 21-36 วัน โดยที่ในแต่ละรอบเดือนนั้นไม่สม่ำเสมอ ก็เป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีภาวะตกไข่ผิดปกติได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.