ทะเบียน รถ หาย ทํา อย่างไร?

เมื่อเราทราบว่าเล่มทะเบียนรถหาย อย่าเพิ่งวิตกกังวลหรือคิดว่าขั้นตอนนั้นมันจะยุ่งยากลำบากหรือซับซ้อน เชื่อหรือไม่ครับว่า จริงๆ แล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด อันดับแรกให้เรารีบไปสถานีตำรวจและแจ้งความเล่มทะเบียนรถหายทันที ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสอบถามข้องมูลและรายละเอียดต่างๆ หลังจากนั้นก็จะออกใบแจ้งความ สำหรับทำเรื่องขอเล่มทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก
ป้ายทะเบียนรถหายไม่ต้องแจ้งความ สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งความหรือใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่งแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นการชั่วคราวได้ทันทีโดยติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.