เซ็น ต์ ชื่อ เขียน อย่างไร?

*เซ็น*

autograph (n) ลายเซ็น, Syn. signature
signed on the dotted line (idm) เซ็นชื่อ, See also: เซ็นสัญญา, เซ็นเอกสาร
signed, sealed, and delivered (idm) ลายเซ็นอย่างเป็นทางการ
initial (vt) ลงชื่อแรก, See also: เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ, Syn. underwrite, sign, endorse, inscribe

การเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จะใช้วิธีขีดเส้นคร่อมบนตัวสำเนาในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเอกสารหรือไม่ก็ได้ เขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น “ใช้เฉพาะการสมัครงานเท่านั้น” หรือ “ใช้สำหรับติดต่อเรื่อง…เท่านั้น” ระบุ วัน เดือน ปี ณ วันที่ยื่นเรื่อง

How toเข้าถึงการเซ็นชื่อดิจิทัลสําหรับลายเซ็น?

ด้วยขั้นตอนแนะนำที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อช่วยให้ผู้เซ็นวางลายเซ็นหลายอันในเอกสารเดียวคุณจะต้องขอลายเซ็นเหล่านั้นเพียงครั้งเดียว แค่นี้ก็เสร็จแล้ว! สมาชิก Pro สามารถเข้าถึงการเซ็นชื่อดิจิทัลสำหรับลายเซ็นที่ลงชื่อด้วยตนเองและลายเซ็นที่ร้องขอ ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเก็บไว้เพื่อให้การเซ็นชื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์?

ขั้นตอนการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและจะไม่ใช้ทรัพยากรใด ๆ จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอป หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ! Get unlimited access to the eSign tool for your team or business, starting from as little as $7 per user, per month.

How toเข้าถึงการเซ็นชื่อดิจิทัลของ สมาชิก Pro?

สมาชิก Pro สามารถเข้าถึงการเซ็นชื่อดิจิทัลสำหรับลายเซ็นที่ลงชื่อด้วยตนเองและลายเซ็นที่ร้องขอ ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเก็บไว้เพื่อให้การเซ็นชื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.