เซลล์ ไข่ ที่ ไม่ ได้ รับ การ ผสม จาก เซลล์ อสุจิ จะ มี การ เปลี่ยนแปลง อย่างไร?

หากไข่ได้รับการผสมกับอสุจิ เซลล์ไข่ก็จะมีการแบ่งตัวกลายเป็นตัวอ่อน และเคลื่อนจากท่อนำไข่เพื่อไปฝังตัวที่โพรงมดลูกที่มีฮอร์โมนมากระตุ้นให้หนาตัวขึ้น เพื่อให้พร้อมรับตัวอ่อนที่จะเติบโตเป็นทารกต่อไป แต่หากไข่ไม่ได้รับการผสมกับอสุจิ หลังจากที่ไข่ตกภายใน 24 ชั่วโมงก็จะฝ่อไป ส่วนโพรงมดลูกที่มีการเตรียมให้หนาขึ้นนั้นเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเกิดการหลุดลอกกลายเป็นประจำเดือนหลังจากที่มีการตกไข่ประมาณ 14 วันหรือ 2 สัปดาห์ จากนั้นก็เริ่มวงจรการตกไข่ในรอบต่อไปเป็นประจำทุกเดือน จนกว่าจะเข้าสู่วัยทองหรือหมดประจำเดือนนั่นเอง
สรุปการตกไข่และการมี ประจําเดือน คือ การที่เส้นเลือดในผนังมดลูกชั้นในเกิดการแตก ออก เนื่องจากเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมกับเซลล์ อสุจิผนังมดลูกจะสลายตัว การตกไข่ จะเกิดวันที่14 ของรอบเดือน ถ้าไข่ถูกปฏิสนธิตัว อ่อนจะไปฝังตัวที่มดลูกภายใน 7 วัน (วันที่21ของ รอบเดือน) หลังการตกไข่ หากไม่ได้ปฏิสนธิ อีก 14 วัน จะมี ประจําเดือน
หากไข่ได้รับการผสมกับอสุจิ เซลล์ไข่ก็จะมีการแบ่งตัวกลายเป็นตัวอ่อน และเคลื่อนจากท่อนำไข่เพื่อไปฝังตัวที่โพรงมดลูกที่มีฮอร์โมนมากระตุ้นให้หนาตัวขึ้น เพื่อให้พร้อมรับตัวอ่อนที่จะเติบโตเป็นทารกต่อไป แต่หากไข่ไม่ได้รับการผสมกับอสุจิ หลังจากที่ไข่ตกภายใน 24 ชั่วโมงก็จะฝ่อไป ส่วนโพรงมดลูกที่มีการเตรียมให้หนาขึ้นนั้นเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเกิดการหลุดลอกกลายเป็นประจำเดือนหลังจากที่มีการตกไข่ประมาณ 14 วันหรือ 2 สัปดาห์ จากนั้นก็เริ่มวงจรการตกไข่ในรอบต่อไปเป็นประจำทุกเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published.