วัน นี้ คุณ เป็น อย่างไร บ้าง ภาษา อังกฤษ ตอบ?

คุณเป็นอย่างไรบ้าง – How is going today? (ฮาว อิส โกอิ้ง ทูเดย์) วันนี้เป็นอย่างไร สบายดีไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published.