เล่น ฮูลา ฮู ป อย่างไร ให้ ผอม?

2. สำหรับท่าที่เหมาะสมในการเล่นฮูลาฮูปให้ได้ประโยชน์ในการลดน้ำหนักมากที่สุด ควรยืนแยกเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่ และก้าวเท้าข้างที่ถนัดให้อยู่สูงกว่าอีกข้างเล็กน้อย ขณะที่หมุนให้ถ่ายน้ําหนักจากขาข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งอย่างเป็นจังหวะ หากยืนนิ่งๆ และหมุนเพียงช่วงเอวและสะโพก จะทำให้เผาผลาญได้น้อยลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.