วัน นี้ คุณ เป็น อย่างไร บ้าง ภาษา อังกฤษ?

ถาม 1. How’s it going today? ฮาวซฺ-อิท-โก\’อิง-ทะเด\’ เป็นไงบ้างวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.