เสียง ดัง เสียง ค่อย หมายความ ว่า อย่างไร?

ความแรงในการสั่นสะเทือนของวัตถุแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความรุนแรง จะทำให้เกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นเบาๆ ก็จะทำให้เกิดเสียงสั่นค่อยลง ตามลำดับ
การได้ยินเสียงของเรา นอกจากจะขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นเสียงแล้ว เสียงดัง เสียงค่อยหรือเสียงเบา ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งด้วย โดยเราเรียกว่าระดับความเข้มเสียง ซึ่งวัดได้จากพลังงานที่ถูกส่งผ่านตัวกลางในบริเวณพื้นที่หนึ่ง มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล (decibel, dB)​ ภาพ : shutterstock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.