ทะเบียนบ้าน หาย ต้อง ทํา อย่างไร?

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อรู้ว่าทะเบียนบ้านหายนั่นคือการไปแจ้งกับสำนักทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ เพื่อยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนให้จัดทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่อย่างรวดเร็วที่สุด โดยไม่ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจแต่อย่างใด โดยหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นขอทำทะเบียนบ้านใหม่นั้นใช้เพียงแค่บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน แต่ถ้าเจ้าบ้านไม่ได้ไปด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปจัดการแทนก็ได้
ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร ทะเบียนบ้านหาย หรือทะเบียนบ้านชำรุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเตรียมเอกสาร โดยเจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้อง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
ทะเบียนบ้านหาย หรือทะเบียนบ้านชำรุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเตรียมเอกสาร โดยเจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้อง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.