บรรจุ ภัณฑ์ ที่ ดี ควร มี ลักษณะ อย่างไร?

บรรจุภัณฑ์ ที่ดีนั้นอาจจะทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้า คงสภาพสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด ป้องกันแสงแดด และอุณหภูมิ แล้วการออกแบบที่ดีย่อมทำให้เกิดการโฆษณาทางการตลาดได้ แต่ในปัจจุบันนั้นดลกเรากำลังร้อนขึ้นไปทุกที เราจึงต้องเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในหลายๆองค์กรปัจจุบันนั้นเริ่มให้ความสนใจกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนตามกระแสรักโลกในปัจจุบัน เป้นที่นิยมมากเพราะเป้นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่นการใช้วัสดุที่ทำมาจากกระดาษ หรือการใช้พลาสติกที่บางลงกว่าปกติ จะช่วยลดเวลาในการย่อยสลายได้ และบรรจุภัณฑ์นั้นยังสามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
2.ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี ควรออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกต่อการหยิบจับหรือเคลื่อนย้าย เช่น จับถนัดมือ ฝาบรรจุภัณฑ์เปิดปิดง่าย 3.บรรจุภัณฑ์ที่ดี ต้องออกแบบให้จัดวางได้มั่นคงไม่ล้มและตั้งหรือแสดงโชว์สินค้าได้สะดวก 4.มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพการใช้งานและเอื้ออำนวยต่อการขนส่งได้ดี
บรรจุภัณฑ์ PE พลาสติก มีลักษณะสีขุ่น ไม่แวววาว ทั้งแบบสีทึบและใส แบบใสไร้สีจะออกขุ่น เห็นระดับน้ำด้านในลางๆ ความเหมาะสม ความนิยมในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ ทั้งรูปแบบแกลลอน ขวด กระปุก นิยมใช้บรรจุทั้งอาหารและเคมี มีอายุการใช้งานได้นาน ขึ้นรูปแบบหนาได้ง่าย แข็งแรงกว่า เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมโรงงาน หรือห้างร้านค้าต่างๆ ข้อดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.