วันมหิดล สำคัญ อย่างไร?

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ถือเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในวันมหิดล หรือวันคล้ายวันสวรรคตของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” หรือ ‘พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย’ โดยวันนี้นอกจากจะเป็นวันหยุดราชการแล้ว ยังเป็นวันหยุดพิเศษของสถาบันการเงินอีกด้วย อีกทั้งยังถือเป็นวันหยุดยาวของใครหลายคน เพราะติดกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำให้หยุดยาว 3 วันรวด
วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 24กันยายน พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า ‘พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย’
24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายน และได้ถูกประกาศให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา รำลึกถึงการแพทย์และการแบ่งปันแก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้

Leave a Reply

Your email address will not be published.