โครโมโซม เพศ มี บทบาท อย่างไร ต่อ สิ่ง มี ชีวิต?

โครโมโซม รวมตัวกันอีก ในช่วง เซลล์ชนิดหนึ่ง และต่อมา การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มีบทบาทสำคัญใน ความหลากหลายทางพันธุกรรม หากโครงสร้างเหล่านี้จะจัดการไม่ถูกต้องผ่านกระบวนการที่รู้จักกันเป็นความไม่แน่นอนของโครโมโซมและโยกย้ายเซลล์อาจได้รับ ภัยพิบัติทิคส์ โดยปกติสิ่งนี้จะทำให้เซลล์เริ่มต้นการ ตายของเซลล์ซึ่ง นำไปสู่ความตายของมันเอง แต่บางครั้งการกลายพันธุ์ในเซลล์จะขัดขวางกระบวนการนี้และทำให้เกิดการลุกลามของมะเร็ง
โครโมโซมเพศคือโครโมโซมประเภทหนึ่งที่ช่วยกำหนดเพศของสิ่งมีชีวิต เป็นวิธีการกำหนดเพศแบบหนึ่ง เช่น ในมนุษย์ มีโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่ มนุษย์เพศหญิงจะมีโครโมโซม X สองอัน ส่วนมนุษย์เพศชายมีโครโมโซม X หนึ่งอัน และโครโมโซม Y หนึ่งอัน
โครโมโซม (อังกฤษ: chromosome) เป็นที่เก็บของ หน่วยพันธุกรรม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะของเส้นผม ลักษณะดวงตา เพศ และสีผิว

Leave a Reply

Your email address will not be published.