ใบขับขี่ รถยนต์ หาย ทํา อย่างไร?

ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ หากสูญหายอันแน่แท้จำเป็นต้องรีบทำใหม่โดยเร็ว หากชะล่าใจเกิดมีอุบัติเหตุหรือทำผิดกฎจราจรแล้วไม่มีใบขับขี่ มีโทษปรับ 1,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ใบขับขี่หายต้องแจ้งความหรือไม่

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่กับกรมการขนส่ง

  1. ยื่นเอกสารและหลักฐานการจองคิวผ่านแอปฯ แก่เจ้าหน้าที่
  2. เขียนใบคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่
  3. ตรวจสภาพร่างกาย 4 ประการ คือ ตรวจตาบอดสี วัดสายตาทางกว้าง ทางลึก และตรวจการตอบสนอง
  4. ชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่และรอรับใบขับขี่

ใบขับขี่เป็นเอกสารสำคัญที่หน่วยงานราชการออกให้ เพื่ออนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนได้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด แต่หาก ใบขับขี่หาย หรือหมดอายุ ก็จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอใบขับขี่ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งยังสามารถจองคิวแบบออนไลน์ได้อีกด้วย ใบขับขี่หายไม่ต้องตกใจ ดำเนินการได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.