การ อยู่ ร่วม กัน ใน ห้องเรียน อย่าง มี ความ สุข จะ ทำ อย่างไร บ้าง?

8 วิธี อยู่กับเพื่อนร่วมห้องอย่างราบรื่น

  1. เข้าใจความแตกต่าง
  2. ไม่สุดโต่งจนเกินไป
  3. รู้จักเกรงใจ
  4. ทำความรู้จัก
  5. ความเท่าเทียม
  6. ความสะอาด
  7. พูดคุยกัน
  8. ปล่อยวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.