การ ป้องกัน ไม่ ให้ ไฟฟ้า ใน บ้าน เกิด ไฟฟ้า ลัดวงจร ควร ทํา อย่างไร?

ไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันได้ ด้วยการเดินสายไฟโดยใช้ท่อร้อยสายไฟเหล็ก และ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ฟิวส์, เซอร์กิตเบรคเกอร์ หรือ เครื่องตัดไฟรั่วอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี อุปกรณ์เหล่านี้ อาจจะมีการเสื่อมสภาพบ้าง เมื่อผ่านการใช้งานไปอย่างยาวนานสักระยะหนึ่ง จึงควรหมั่นตรวจสอบ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

  1. 1. คอยตรวจเช็คสายไฟอยู่เสมอ เมื่อพบเห็นสายไฟที่เริ่มเก่าหรือขาด ควรรีบเรียกช่างไฟ เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่ หรือทำการซ่อมแซมให้ใช้งานให้เป็นปกติ อย่างเร็วที่สุด
  2. 2. ตรวจสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า
  3. 3. เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน
  4. 4. อย่าใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง
  5. 5. ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ

1. ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.