ฝ้า แดด กับ ฝ้า เลือด ต่าง กัน อย่างไร?

ฝ้าแดด กับ ฝ้าเลือด ต่างกันอย่างไร? ฝ้าแดด แตกต่างจากฝ้าเลือด ตรงที่ฝ้าเลือดนั้นมีสีแดงๆ คล้ายเส้นเลือด หรือสีแดงปนน้ำตาล เกิดจากความผิดปกติของเลือดลม และการแปรเปลี่ยนของฮอร์โมนภายในร่างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.