การ กระ ทํา ที่ เรียก ว่า หวัง ลมๆ แล้งๆ เป็น อย่างไร ยก ตัวอย่าง?

(n) forlorn hope, Example: ผมได้แต่ตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าสักวันหนึ่งท่านคงเข้าใจผม, Thai Definition: สิ่งที่คาดหวังซึ่งเลื่อนลอย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปดังที่หวังหรือไม่ ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด** I don’t want to reopen that wound with any sort of false hope.

Leave a Reply

Your email address will not be published.