การ ตอน กิ่ง ไม้ ดอกไม้ ประดับ มี วิธี การ อย่างไร?

วิธีตอนกิ่ง

  1. เลือกกิ่งต้นไม้ที่ไม่แก่และไม่อ่อนเกินไป
  2. นำคีมตอนกิ่งหรือมีดคัดเตอร์มาควั่นกิ่ง ยาวประมาณ1นิ้ว แล้วลอกเปลือกออก ถ้าเปลือกลอกออกได้ดี ไม่จำเป็นต้องขูดเนื้อเยื่อเจริญออก (ดูในวิดีโอด้านล่าง)
  3. นำกะปิมาผสมน้ำเล็กน้อย แล้วใช้แปรงทาสีชุบน้ำกะปิมาทาบริเวณที่ควั่นกิ่งไว้ (เทคนิคการเร่งราก ทำให้ออกรากเร็วขึ้น)

แบบต่างๆ ของการตอนกิ่ง (1) Simple layering คือการตอนที่ใช้วิธีโน้มกิ่งลงมาใกล้พื้นดิน แล้วใช้ดินกลบที่กิ่งและปล่อยให้ยอดชูมาเหนือดิน การตอนกิ่งแบบนี้รากจะงอกออกมาตรงส่วนที่กลบ เมื่อคาดว่าส่วนที่ถูกดินกลับนั้นออกรากแล้วก็ตัดแยกกิ่งที่ออกรากไปปลูก การตอนแบบนี้ใช้กับพืชที่มีกิ่งอ่อนและออกรากได้ง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.