ซื้อ กระทะ มา ใหม่ ควร ทํา อย่างไร?

1 กระทะใบใหม่ที่เราซื้อมานั้นทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน จากนั้นเช็ดให้แห้งเพื่อเป็นการล้างคราบสิ่งส ก ป ร กต่างๆ รวมถึงสิ่งต่างๆที่ติดมากับกระทะให้สะอาด ก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.