โรค ลิว คี เมีย ใน แมว มี ลักษณะ อาการ อย่างไร?

แมวที่ป่วยเป็นโรคลิวคีเมีย มีอาการอย่างไร. ในระยะแรก แมวอาจมีอาการเพียงแค่มีไข้ เซื่องซึม ท้องเสีย หรืออาจพบต่อมน้ำเหลืองขยายตัวขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากนั้นอาจมีอาการอื่น ๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับระดับภูมิคุ้มกันในระบบต่าง ๆ อาทิเช่น น้ำหนักตัวลด ช่องปากอักเสบ ภาวะเลือดจาง อาการทางระบบประสาท เนื้องอกที่อวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น.
เมื่อแมวได้รับเจ้าเชื้อไวรัสนี้เข้าไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก็จะเริ่มแสดงอาการต่างๆ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุและระดับภูมิคุ้มกันของแมวแต่ละตัว อาการดังกล่าวเช่น มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร อาเจียน กินน้ำมาก ปัสสาวะมาก เลือดจาง อาจพบเลือดปนในอุจจาระ หรือหากมีการติดเชื้อในร่างกายแบบเรื้อรัง ก็อาจเกิดภาวะดีซ่าน น้ำหนักลด ต่อมน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.