ธาตุ ที่ เป็น อโลหะ มี สมบัติ อย่างไร?

ธาตุอโลหะ (non-metal) เป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติไม่นำไฟฟ้า มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ เปราะบาง และมีการแปรผันทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพมากกว่าโลหะ เช่น ออกซิเจน กำมะถัน ฟอสฟอรัส เป็นต้น
สมบัติของอโลหะ 1. มีทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็งเช่น คาร์บอน (C) กำมะถัน (S) ของเหลว เช่น โบรมีน () ก๊าช เช่น ไฮโดรเจน () ออกซิเจน () 2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ ยกเว้นแกรไฟต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.