เรือ มี ประโยชน์ อย่างไร?

เรือนั้นจะใช้การเผาผลาญของเชื้อเพลิงน้อยซึ่งเป็นการลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดังนั้นขนส่งโดยเรือจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงเป็นผลดีต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำเเละสิ่งที่ชีวิต
ความหมายและความสำคัญ

  • ใช้ในการสัญจรไปมา
  • ใช้ในการบรรทุกสินค้า
  • ใช้ในการทำสงคราม
  • ใช้ในพระราชพิธีและประเพณีต่างๆ
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.