โดน ทํา ร้าย ร่างกาย ควร ทํา อย่างไร?

สิ่งที่ควรทำ เมื่อถูกกระทำความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะในครอบครัว หรือถูกทำร้ายร่างกาย สิ่งที่ผู้หญิงควรกระทำ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย 1.อย่าอยู่ใกล้ อย่าโต้เถียง 2. อย่าต่อปากต่อคำ อย่าแสดงความโกรธ อย่าแสดงความหวาดกลัว 3.ให้สื่อสารด้วยท่าทีที่อ่อนโยน

Leave a Reply

Your email address will not be published.