อาการ แพ้ท้อง เป็น อย่างไร?

อาการแพ้ท้องเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณแม่ เนื่องจากทารกในครรภ์ใช้การขับของเสียผ่านทางรก เข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตของคุณแม่ ทำให้ร่างกายของทั้งสองคนต้องปรับฮอร์โมน และการใช้สารอาหารต่างๆ ร่วมกัน อาการแพ้ท้องมักเกิดขึ้นตอนเช้า หรือตอนกลางคืน หรือเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
●รู้สึกคลื่นไส้อาเจียน จะรู้สึกอึดอัดท้องและหน้าอกมากจนอาเจียนออกมา เมื่ออาเจียนตอนท้องว่างและไม่มีอะไรออกมา จะรู้สึกทรมานมาก บางคนจะมีอาการที่เรียกว่า “แพ้ท้องจนต้องกิน” หากไม่มีอะไรในปากตลอดจะรู้สึกคลื่นไส้
อาการแพ้ท้อง (Morning sickness) เป็นอาการหรือความรู้สึกที่ไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 80-90% ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมากกว่าปกติ แต่อาการเหล่านี้จะดีขึ้นเมื่อมีอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน สำหรับสาเหตุของการเกิดอาการแพ้ท้องนั้น ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่มักเชื่อว่าเป็นผลมาจากร่างกายมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนเอชซีจี (HCG – Human chorionic gonadotropin) ที่รกสร้างสูงขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.