จิ๋ ม เหม็น ทำ อย่างไร?

  1. 1. วิธีกำจัดกลิ่นจิมิ : เลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่น
  2. 2. วิธีกำจัดกลิ่นจิมิ : เซ็ตผมให้น้องสาวบ้างก็ดี
  3. 3. วิธีกำจัดกลิ่นจิมิ : ทำความสะอาดน้องสาวให้พอดี
  4. 4. วิธีกำจัดกลิ่นจิมิ : ไม่ใส่กางเกงที่รัดเกินไป
  5. 5. วิธีกำจัดกลิ่นจิมิ : ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.