เติม เงิน เข้า เป๋า ตัง ทํา อย่างไร?

  1. เข้าแอพฯ “เป๋าตัง” แล้วเลือก “G-Wallet” เลือกเมนู “เติมเงิน”
  2. จากนั้นเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน แล้วเลือกเติมทาง “QR Code พร้อมเพย์”
  3. กดบันทึกรูป “QR Code พร้อมเพย์”
  4. เปิดแอพฯ ธนาคารที่ต้องการเติมเงิน แล้วเลือก “สแกน” เพื่ออัพโหลด
  5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ แล้วกด “ตกลง” เพื่อทำรายการให้สำเร็จ

1. เปิดแอป เป๋าตัง เลือกเมนู G-Wallet แล้วคลิก เติมเงินเข้า G-Wallet 2. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน 3. ทุกธนาคารจะขึ้นเมนูให้เลือก 3 ช่องทาง ได้แก่ เติมผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารนั้นๆ, QR พร้อมเพย์ และตู้ ATM

Leave a Reply

Your email address will not be published.