หน้ากาก อนามัย แต่ละ สี ต่าง กัน อย่างไร?

โดยปกติ จุดประสงค์ที่เราใช้หน้ากาก ก็เพื่อป้องกันเชื้อโรค ป้องกันฝุ่น หรือแม้กระทั้งเพื่อป้องกันกลิ่นควันพิษต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว เราก็ใช้หน้ากากอยู่ประเภทเดียว ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยแบบเยื้อกระดาษ 3 ชั้น ที่มีสีขาว สีเขียว หรือสีฟ้า ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งสามารถป้องกันละอองฝุ่น ละอองน้ำ ป้องกันเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.