รถ ค วัน ดํา แก้ไข อย่างไร?

4. หากรถยนต์ควันดำแล้ว แนะนำว่าควรซ่อม

  1. ทำความสะอาดไส้เครื่องกรองอากาศ : ทุกสัปดาห์
  2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง : ทุก 3 เดือน
  3. ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมัน : ทุก 3 เดือน
  4. เปลี่ยนไส้กรองอากาศ : ทุก 6 เดือน
  5. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน : ทุก 6 เดือน
  6. ตรวจสอบหัวฉีดน้ำมัน : ทุก 6 เดือน
  7. ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำมัน : ปีละครั้ง

และเมื่อพบว่ารถคุณเกิดควันดำ ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ (เปลี่ยนลูกสูบ) (แหวนลูกสูบ) (คว้านกระบอกลูกสูบ) เช็คปั๊มจ่ายน้ำมัน โดยนำเข้าศูนย์บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.