ไต เป็น อวัยวะ ที่ สำคัญ ที่สุด ใน ระบบ ขับถ่าย ปัสสาวะ อย่างไร?

ไตเป็นอวัยวะขับถ่ายของร่างกาย และอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะ หน้าที่หลักคือ กรองสิ่งเจือปนในเลือด และขับสิ่งสกปรกออกจากร่างกายทางปัสสาวะ หากไตทำงานไม่ดี สิ่งสกปรกในเลือดก็ไม่สามารถออกไปได้ จะส่งผลต่อการไหลเวียนโลหิตของร่างกาย ดังนั้นจึงต้องปกป้องไตในชีวิตประจำวัน
ไต ( Kidneys ) เป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของระบบนี้ มี 2 อัน รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วดำขนาด 10 x 5.5 เซนติเมตร อยู่บริเวณในช่องท้องสองข้างของกระดูกสันหลังระดับเอว ทำหน้าที่กรองสาร ดูดซับน้ำ ไอออน และสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายกลับเข้าสู่กระแสเลือด และขับไอออน และสารอื่นๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการ หรือมากเกินพอ ออกจากร่างกาย เพื่อ
ระบบปัสสาวะ หน้าที่สำคัญที่สุดของไตคือ ขับถ่ายปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่อื่นอีก เช่น การควบคุม และการสร้าง อาจสรุปหน้าที่ของไตได้ดังนี้ ๑. การขับถ่ายน้ำและของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากเมแทบอลิซึมออกจากร่างกาย และที่ร่างกายได้รับเข้าไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.