ปะการัง มี ลักษณะ อย่างไร?

ปะการัง เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในพวกซีเลนเทอราคา (Coelenterata) กลุ่มเดียวกับดอกไม้ทะเล และแมงกะพรุน ต่างกัน ที่ปะการังจะสร้างหินปูนเป็นฐานแข็งแรง ลักษณะเด่นของปะการัง คือ มีโพรงในลำตัว มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ระหว่างเนื้อเยื่อทั้งสองมี ลักษณะเป็นวุ้น มีช่องปากแต่ไม่มีทวารหนัก มีหนวด ซึ่งมีเซลล์เข็มพิษ เพื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.