ยื่น ภาษี ซื้อ เกิน บันทึก บัญชี อย่างไร?

ภาษีที่ชำระไว้เกินของปีก่อนแต่ บริษัทไม่มีความประสงค์จะขอคื นภาษี ทางบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร คำตอบ: แนะนำว่ายังไม่ต้องบันทึกล้างออกจะดีกว่า เอาติดบัญชีไว้อย่างนั้นแหละ

Leave a Reply

Your email address will not be published.