การ ขับ รถ เข้า วงเวียน ที่ ไม่มี สัญญาณ ไฟ จราจร ควร ปฏิบัติ อย่างไร?

??’ เวลาที่ขับผ่านรถในวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร เราสามารถขับโดยให้รถในวงเวียนที่มาจากด้านขวาไปก่อนทุกครั้งนะครับ แล้วค่อยขับออกไปวนด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกา
ในการขับรถเข้าวงเวียนหากไม่รู้กฎการขับขี่ที่ถูกต้อง ก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟ รถแต่ละคันจึงต้องคอยสังเกตรถคันอื่นด้วยว่าจะขับไปในทิศทางใด ใช่ว่าจะสามารถขับรถวนเข้าและออกได้ตามใจ เพราะจริง ๆ แล้วการขับรถเข้าวงเวียนเป็นเรื่องสำคัญที่มีการกำหนดไว้ตามกฎหมาย ดังนั้นหากไม่อยากทำผิดกฎหมายก็ต้องรู้จักการขับรถเข้าวงเวียนให้ถูกต้องด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.