คอนเฟิร์ม ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

คำว่า คอนเฟิร์ม เป็นคำภาษาอังกฤษอีกหนึ่งคำที่เรามักได้ยินคนไทยพูดกันมาก โดยนำมาใช้พูดปนกับภาษาไทย คอนเฟิร์ม เขียนในภาษาอังกฤษว่า confirm เป็นกริยา ที่แปลว่ายืนยัน หรือ รับรอง
ยืนยัน พิสูจน์ว่าจริง ทำให้มั่นคง ทำให้แข็งแรง make firm,strengthen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.