อากาศ เป็น อย่างไร บ้าง ภาษา อังกฤษ?

ประโยคคำถามสำหรับถามว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้าง How’s the weather? (อากาศเป็นอย่างไรบ้าง) What’s it like out there? (อากาศข้างนอกเป็นอย่างไร) What’s the weather forecast? (พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้าง) Is it hot or cold? (อากาศร้อนหรือหนาว)

Leave a Reply

Your email address will not be published.