ผู้ชาย จริงใจ ดู อย่างไร?

ถ้าถามว่า ผู้ชายจริงใจ ดูอย่างไร คำตอบคือ หากจะพิสูจน์ความจริงใจของใครต้องดูความเสมอต้นเสมอปลายนะคะ หากว่าเขาเริ่มต้นจีบคุณในวันแรกอย่างไร อีกสามเดือนต่อมาก็ยังทำตัวดีเสมอต้นเสมอปลาย แบบนี้ถือว่าเป็นคนน่ารักและจริงใจค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.