สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามมีความสำคัญ อย่างไร?

ผลที่ตามมาของสงครามเกาหลีทำให้เกิดเสียงตึงเครียดระหว่างสงครามเย็นระหว่างมหาอำนาจ สงครามเกาหลีมีความสำคัญในขับเคลื่อนโลกให้เข้าสู่สงครามเย็นเนื่องจากแสดงให้เห็นว่ามหาอำนาจทั้งสองคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ต่างก็มาต่อสู้ใน ‘สงครามจำกัดพื้นที่ ‘ ในประเทศโลกที่สาม ในกลยุทธ์ที่เรียกว่า ‘สงครามตัวแทน’ เป็นคุณลักษณะของความขัดแย้งแบบเดียวกับสงครามเวียดนาม และสงครามโซเวียตในอัฟกานิสถาน เช่นเดียวกับแองโกลากรีซและสงครามในตะวันออกกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.