สถาน ที่ ใน การ เจริญ สมาธิ ควร มี ลักษณะ อย่างไร?

3.1.2) สถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ มีลักษณะ 5 ประการ คือ (1) เป็นสถานที่ไม่ไกล ไม่ใกล้เดินทางไปมา สะดวก (2) กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด (3) ไม่มียุง ไม่มีสัตว์เลื้อยคลาน ไม่มีลมแดด รบกวน (4) หาปัจจัย 4 คือ จีวร อาหาร เสนาสนะ และ ยารักษาโรคได้ไม่ยาก Page 18 174 ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีที่7

Leave a Reply

Your email address will not be published.