ซี บั ม มี ความ สํา คั ญ ต่อ ความ งาม อย่างไร?

ให้ผิวมีความชุ่มชื่น ความยืดหยุ่น และความเนียนละเอียด ป้องกันการหลุดลอกของชั้นหนังกำพร้า (ป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้าน) ป้องกันการระเหยของน้ำภายในร่างกาย (เก็บกักน้ำ) มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย

Leave a Reply

Your email address will not be published.