การ ใส่ บาตร มี วิธี การ เตรียมตัว และ ปฏิบัติ ตน อย่างไร บ้าง?

1.จัดเตรียมอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะใส่ภาชนะเรียบร้อย มากหรือน้อยตามความต้องการ 2. นำอาหารที่เตรียมไว้ไปคอยตักบาตร ก่อนที่จะตักบาตรควรตั้งจิตถวายด้วยศรัทธาและความเคารพ ตั้งความปรารถนา เพื่อทำกิเลสให้ลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นไป 3. ขณะที่ตักบาตร ควรอยู่ในอาการสำรวมและเคารพ 4. เมื่อตักบาตรเสร็จแล้ว ควรแสดงความเคารพด้วยการไหว้
ผมจะมาแนะนำวิธีใส่บาตรจากประสบการณ์ตรงให้นะครับ การใส่บาตรมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ 1. นิมนต์พระ หลังจากที่เราเตรียมสำรับกับข้าว อาหารคาวหวานตามจิตศรัทธาเรียบร้อยแล้ว เราก็ยืนรอพระที่จะเดินบิณฑบาตผ่านมา การยืนรอพระในขั้นตอนนี้ ควรศึกษาให้ดีก่อนว่า มีพระเดินผ่านเส้นทางนี้รึเปล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.