การ แยก ขยะ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์จากการแยกขยะ: แยกขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน. ส่วนข้อดีของการแยกขยะก็มีมากมาย! ไม่ว่าจะเป็น. ช่วยลดปริมาณขยะ. การ แยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย. ประหยัดงบในการกำจัดขยะ. นำงบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้.
แยกขยะ = โลกได้ประโยชน์ เพียงช่วยกันแยกขยะ ก็ช่วยโลกได้เยอะ!! เพราะทุกขั้นตอนของการจัดการขยะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการแยกขยะจะช่วยแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ฯลฯ จนเหลือขยะจริง ๆ ทำให้กำจัดขยะน้อยลง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก
ประโยชน์ของการแยกขยะ 1. ลดภาระของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.