วิ่ง อย่างไร ให้ ขา เรียว?

วิ่งเหยาะ ๆ ช้า ๆ การวิ่งที่จะช่วยลดน่องได้นั้น คือต้องวิ่งเหยาะ ๆ ช้า ๆ ไม่เน้นความเร็ว แต่เน้นการใช้เวลาวิ่งที่นาน 30 – 60 นาที เพราะการวิ่ง เป็นการบริหารบริเวณน่องทีละนิด จะช่วยเผาผลาญไขมันน่องได้ดีกว่าการวิ่งที่เร็ว และใช้กำลังขาเยอะ การใช้กำลังขาที่เยอะ อาจเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแทน ทำให้ขามีรูปกล้ามเนื้อที่ชัดเจน
โปรแกรมวิ่งให้ ขาเรียว ภายใน 7 สัปดาห์ โปรแกรมวิ่งที่จะทำให้ ขาเรียว น้ำหนักลด และที่สำคัญทำตามง่าย หลายคนเห็นนักวิ่งขาเรียว สวย มีกล้ามเนื้อชัดเจน จึงคว้ารองเท้าผ้าใบออกไปวิ่งด้วย ซึ่งการวิ่งทำให้ขาเรียวได้จริง และที่สำคัญไม่ได้ลดแค่ขา!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.