การ เตรียม เครื่อง วัด ส่วน สูง ต้อง ปฏิบัติ อย่างไร?

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการวัดส่วนสูง. ถอดทุกอย่างออกจากศีรษะ อย่าใส่หมวก ผ้าคาดผม หรือผูกหางม้า และกดศีรษะเข้ากับเครื่องวัดเพื่อให้ผมเรียบแบน ขึ้นยืนบนแป้นเครื่องวัด โดยเอาหลังพิงผนังและเท้าชิดกัน พยายามยืนให้ตรงที่สุด ให้ทั้งส้นเท้า หลัง ไหล่ และศีรษะชิดผนัง เก็บคางเข้าและมองตรงไปข้างหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.