กักตัว ที่ บ้าน ทํา อย่างไร?

ผู้ป่วยโควิด เมื่อต้อง ‘Home Isolation’ หรือแยกกักตัวที่บ้าน ต้องทำอย่างไรถึงจะปลอดภัย?

  1. ห้ามออกจากที่พักและปฏิเสธผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้าน
  2. เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
  3. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น (หากแยกไม่ได้ ควรอยู่ให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด)
  4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.