การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ มี ความ สำคัญ อย่างไร ใน กระบวนการ ผลิต?

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ แม้จะดูเป็นงานแนวศิลปะสร้างสรรค์ แต่กลับผสมผสานศาสตร์อื่น ๆ ไว้อย่างหลากหลาย เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ตามรูปแบบของงานหรือโจทย์ที่ได้รับ โดยคำนึงถึงการใช้งาน ความสวยงาม ต้นทุนการผลิต เวลา รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่เป็นไปได้จริง จึงเห็นได้ว่า อาชีพนี้แม้จะได้ชื่อว่าเป็นนักออกแบบแต่ต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย ท้าทาย เพื่อให้การใช้ชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น จึงเรียกได้ว่าเป็นนักออกแบบที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตคนให้ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.